Breu història del Convent de Sant Agustí

L’antic convent de Sant Agustí, més conegut com a Sant Agustí Vell, va ser una de les institucions religioses més importants de la Barcelona medieval i moderna. Va ser un centre religiós molt vinculat al territori i als gremis propers, va rebre donacions per a la construcció de capelles pròpies d’alguns dels gremis.

El convent de Sant Agustí consta d’una llarga trajectòria històrica que es remunta a principis del segle XIV amb l’arribada de l’ordre religiós dels agustins a Barcelona. Des de llavors, la funció del mateix ha variat segons les necessitats de cada època fins arribar a convertir-se avui dia en un dels centres cívics més destacats del districte de Ciutat Vella.El convent de Sant Agustí esdevé una realitat quan l’ordre religiós dels agustins s’instal·la dins el teixit urbà de la ciutat baixmedieval, al barri de la Ribera, per la seva localització dins del recinte emmurallat, en la confluència entre el Rec Comtal i l’antiga Via Augusta. S’estableixen l’any 1309 en uns terrenys cedits per Jaume Basset. El complex conventual es va anar bastint a partir l’església. La construcció del Convent es va allargar fins el 1506, però se seguiren construint dependències fins el 1709.

La funció religiosa de l’edifici es perllonga fins el 1715, quan Felip V fa enderrocar part de les dependències del convent per a la construcció de la Ciutadella i els agustins es traslladen al barri del Raval. La Guerra de Successió Espanyola i les seves conseqüències en el territori així com la Batalla de l’11 de setembre del 1714 van esdevenir un punt d’inflexió en la història de l’edifici.

A partir d’aquest moment, el convent de Sant Agustí va adoptar la funció de caserna militar que va esdevenir la Reial Acadèmia Militar de Matemàtiques des del 1720 fins al 1803. L’ús militar del convent s’estén fins el 1980, moment en el qual es comencen a dur a terme diverses reformes impulsades per l’Ajuntament. S’inicia un procés de recuperació de l’edifici històric a partir de la dècada dels anys 90. Al 1992 s’instal·la al passadís de l’entrada del carrer Comerç l’obra escultòrica de James Turrell Deuce Coop. Al 1995 comença la rehabilitació de l’edifici per convertir-lo en un centre cívic.