Normativa de tallers

Inscripcions: a partir del 14 de setembre i fins a exhaurir places.
Fora d’aquest termini no es tramitarà cap beca o ajut.
Inici dels tallers la setmana del 5 d’octubre.

Coneix més sobre les normatives de salut en aquest enllaç:
Noves Mesures pels tallers

Inscripcions presencials:
Convent de Sant Agustí (c/ Comerç, 36)
De dilluns a divendres de 10 a 13.30h i de 16 a 19.30h 

El pagament es pot fer amb targeta bancària o ingrés a compte bancari. No s’accepta efectiu.

L’Ajuntament de Barcelona ofereix descomptes i ajudes per a persones en atur i amb targeta de discapacitat

Alguns tallers tenen un suplement econòmic en concepte de material que s’haurà d’abonar el primer dia de classe.

Els menors d’edat han de portar obligatòriament l’autorització signada pels pares/tutors en el moment de la inscripció.

L’import només es retornarà en cas d’anul·lació del taller i dins del període del trimestre en curs. El centre farà la devolució de l’import corresponent durant els 15 dies posteriors a l’anul·lació de taller. No es farà cap devolució passats aquests 15 dies.

Nota:
En cas de força major derivada de la crisis sanitaria actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) el centre podrà adaptar aquesta activitat per a que es pugui realitzar en format virtual,   i es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’horari . Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

Caldrà tenir en compte i seguir la normativa vigent en matèria d’higiene i les indicacions del centre.