Suport a la creació

Cessió d’espais per a assaig

El Centre Cívic Convent de Sant Agustí disposa de sales d’assaig polivalents i els horaris estan condicionats per la programació i serveis del mateix centre.

Les característiques del servei i el full de sol·licitud d’espais, la trobareu a aquest document:

Normativa en format PDF

Normativa en format doc