Música i Creació Audiovisual

La creació audiovisual representa una part important en la programació artística relacionada amb l’especialitat del centre.

Programem projectes innovadors d’artistes que treballen amb la creació sonora i visual. El format de les propostes varia segons el projecte (instal·lacions, directes, djs, vjs, mapes visuals i sonors, interactius, etc).

Els projectes creatius no només es conceben com un producte d’exhibició sinó que s’intenta aprofundir en els processos creatius donant espai per tal que es puguin desenvolupar projectes que fomentin la investigació en aquestes disciplines per tal d’explorar les fronteres entre els fenòmens socials i el llenguatge artístic.

També programem tallers que posen a l’abast de l’alumne recursos tècnics vinculats amb la creació audiovisual.

La creació audiovisual representa una part important en la programació artística relacionada amb l’especialitat del centre.

Programem projectes innovadors d’artistes que treballen amb la creació sonora i visual. El format de les propostes varia segons el projecte (instal·lacions, directes, djs, vjs, mapes visuals i sonors, interactius, etc).

Els projectes creatius no només es conceben com un producte d’exhibició sinó que s’intenta aprofundir en els processos creatius donant espai per tal que es puguin desenvolupar projectes que fomentin la investigació en aquestes disciplines per tal d’explorar les fronteres entre els fenòmens socials i el llenguatge artístic.

També programem tallers que posen a l’abast de l’alumne recursos tècnics vinculats amb la creació audiovisual.