Normativa de tallers

Inscripcions: a partir del 14 de juny de 2021 i fins a exhaurir places.
Fora d’aquest termini no es tramitarà cap beca o ajut.
Inici dels tallers: la setmana del 28 de juny.

Apunta’t online:
Descobreix el contingut de cada taller o inscriu-t’hi al nostre web:
inscripcions.conventagusti.com

Coneix més sobre les normatives de salut en aquest enllaç:
Noves Mesures pels tallers

Inscripcions presencials:
Convent de Sant Agustí (c/ Comerç, 36)
De dilluns a divendres de 10 a 13.30h i de 16 a 21.30h 

El pagament es pot fer amb targeta bancària o ingrés a compte bancari. No s’accepta efectiu.

L’Ajuntament de Barcelona ofereix descomptes i ajudes per a persones en atur i amb targeta de discapacitat

Alguns tallers tenen un suplement econòmic en concepte de material que s’haurà d’abonar el primer dia de classe.

Els menors d’edat han de portar obligatòriament l’autorització signada pels pares/tutors en el moment de la inscripció.

L’import només es retornarà en cas d’anul·lació del taller i dins del període del trimestre en curs. El centre farà la devolució de l’import corresponent durant els 15 dies posteriors a l’anul·lació de taller. No es farà cap devolució passats aquests 15 dies.

En cas de força major derivada de la crisis sanitaria actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat pròpia del centre a la que s’inscrigui i assisteixi de forma
presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà per a que pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet.
El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment.
Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així
com el suport o plataforma telemàtica des de la que es continuarà oferint l’activitat. Caldrà tenir en compte i seguir la normativa vigent en matèria d’higiene i les indicacions del centre.