Normativa de tallers

Periode d’inscripció: des de la data d’inici d’inscripció fins a exhaurir places.

Alguns tallers tenen un suplement econòmic en concepte de material que s’haurà d’abonar el primer dia de classe.

Inscripcions en línia:
Descobreix el contingut de cada taller o inscriu-t’hi al nostre web:
inscripcions.conventagusti.com

Inscripcions presencials:
Convent de Sant Agustí: c/ Comerç, 36
De dilluns a divendres de 10 a 21h

Dissabtes de 10 a 13h i de 16 a 20h

El pagament es pot fer amb targeta bancària o ingrés a compte bancari. No s’accepta efectiu.

Els menors d’edat han de portar obligatòriament l’autorització signada pels pares/tutors en el moment de la inscripció.

Descomptes i ajudes:
L’Ajuntament de Barcelona ofereix descomptes i ajudes per a persones en situació d’atur i amb targeta de discapacitat.
Per beneficiar-te d’aquestes reduccions de tarifa, pots fer la inscripció en línia o presencialment i presentar la documentació necessària:

Persones en situació d’atur:

  • Document d’empadronament municipal d’habitants de la ciutat de Barcelona actualitzat.
  • Document d’Alta i renovació de demanda de feina (DARDE)

Persones amb targeta de discapacitat:

  • Document d’empadronament de la ciutat de Barcelona actualitzat.
  • Targeta o document que acrediti grau de discapacitat

Un cop iniciats els tallers, no es tramitarà cap beca o ajut.

Abonaments i devolucions:
L’import només es retornarà en cas d’anul·lació del taller o justificant mèdic, abans de l’inici del tallers.