Cessió d’Espais

El Convent de Sant Agustí ofereix els espais i les infraestructures de què disposa per donar sortida a les diferents activitats que vulguis fer, com seminaris, cursos, esdeveniments culturals, ja siguin propostes individuals o col·lectives, d’associacions o de grups, donant prioritat a aquelles propostes i peticions que provenen del mateix barri.

Normativa de cessió d’espai : Format PDF Normativa

Formulari de cessió d’espais : Format PDF Formulari
Formulari
de cessió d’espais : Format Word Formulari

Preus Públics Cessió d’Espais : Format PDF Cessió espais 2024

Sala Calidoscopi

La sala Calidoscopi té una capacitat de 100 persones aproximadament. Amb una forma rectangular, aquesta sala es pot dividir en 4 espais independents mitjançant unes parets mòbils que permeten efectuar més d’un acte simultàniament. L’espai 1, a més, disposa d’un projector i una pantalla.

Sala Noble

La sala Noble és un espai central del centre. Amb una forma rectangular de 13 x 7,5 m aproximadament, aquesta sala polivalent pot acollir diversos projectes i activitats de diversos formats, com poden ser concerts, obres de teatre, conferències, projeccions, etc.

Sala d’actes

La sala d’actes del centre permet la realització de trobades, conferències o bé projeccions per a una capacitat aproximada de 70 – 80 persones.

Sales taller

Sala Acadèmia
Sales per a reunions de grups reduïts, dotades de pantalla i projector.

Galeria d’imatges dels espais en aquest enllaç