Què fem?

El Convent de Sant Agustí és un equipament de proximitat obert i dinàmic dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera del districte de Ciutat Vella que, conjuntament amb les entitats del barri, ofereix una àmplia oferta d’activitats i propostes culturals de gran varietat temàtica.

Ubicat en un edifici de gran valor arquitectònic, en què destaca el claustre gòtic, el centre s’ha posicionat en els darrers anys com a eix motor de la vida associativa local. La seva programació amb un marcat caràcter cultural i social es dissenya des del principi de la territorialitat.

De l’oferta trimestral en destaca una gran varietat de tallers, que s’articulen principalment a partir de dos eixos temàtics: el cos i moviment, i la música. També es programen conferències, exposicions, suport a la creació, etc.

El centre té com a especialització el foment de l’art emergent, especialment el vinculat amb la música i les noves tecnologies. Des d’aquesta perspectiva el Convent de Sant Agustí s’ha posicionat en els darrers anys com a referent en els circuits musicals a partir d’una programació sòlida i continuada, que han merescut el reconeixement per part del sector.