Història del Convent: Segle XX

Al llarg del segle XX, el Convent segueix sent un edifici d’ús militar. Al 1924 la sala Noble era utilitzada com a cavallerissa. Durant la Guerra Civil Espanyola el Convent és incendiat, saquejat i ocupat pel Sindicat d’Arts Gràfiques i durant el franquisme, s’utilitza com a caserna, és el lloc de reclutament per realitzar el servei militar obligatori.

L’any 1980 s’acaba l’ús militar del Convent, que deixa pas a diverses reformes impulsades per l’Ajuntament, ja que l’edifici seria utilitzat, en els següents anys, com a Biblioteca dels Museus d’Art.

Categoria: Patrimoni
×