Conversa en anglès (nivell bàsic)

logo inscriute3

Dijous de 19.30 a 21.30h

De l’1 de febrer al 15 de març

Professora: Henny Canova

Preu: 57,43€

L’objectiu del curs és fomentar l’interès dels alumnes a través d’activitats que puguin potenciar el desig de comunicar-se en anglès.

SESSIÓ 1 – TEMA : AT THE COFFEE SHOP
Aprendrem a demanar un cafè i aperitius en una cafeteria. Per a l’activitat de comprensió oral, s’utilitzarà un diàleg o vídeo animat d’una escena de cafeteria. Practicarem el diàleg amb activitats de role play utilitzant el diàleg de la comprensió oral com a model.
Farem activitats de ice breaking per poder-nos conèixer.

SESSIÓ 2- TEMA: IN THE HOME
Descriurem els diferents tipus i característiques de les llar, així com expressions per a descriure les tasques de la llar. Repassarem el present simple i les expressions de freqüència. Farem pairwork games relacionats amb el tema.

SESSIÓ 3 – TEMA: ON HOLIDAY
Practicarem el present continuous a través de la lectura d’un text. Farem activitats relacionades amb el text, role plays i treballs en parelles. Aprendrem noves expressions per descriure les vacances, repassant vocabulari de la classe anterior.

SESSIÓ 4 – TEMA: ASKING FOR DIRECTIONS
Aprendrem a demanar i donar adreces a partir d’activitats en parella i en role play. Repassarem les preposicions comuns d’ubicació (in, on, next to, in front of, behind, between, above and under).

SESSIÓ 5 – TEMA: THE BODY
Aprendrem vocabulari clau per a la descripció de les parts del cos, les accions del cos i els cinc sentits, així com els verbs d’agradar / desagradar.

SESSIÓ 6 – TEMA:TRANSPORT
Aprendrem vocabulari relacionat amb el transport públic, així com expressions pràctiques per poder-nos comunicar en una estació de tren, en un taxi i en un mostrador de facturació d’un aeroport. Farem una activitat d’escolta amb l’opció de reproduir videoclips animats que representen les diferents situacions de transport.

SESSIÓ 7 – TEMA: SOMETHING TO EAT
Aprendrem vocabulari per descriure el menjar i la beguda, així com l’ús de substantius comptables i incomptables com: some i any. Veurem un vídeo i farem una activitat de joc de rol en el que posarem en pràctica el nou vocabulari après.

57,43€ Reserva Categoria: Idiomes
×