Deconstruïm el Manifest maker


Versión castellana

Ens auto-definim com a Makers i com a tals, fem, creem i fabriquem. Però què vol dir exactament aquesta paraula? Qui ho pot ser i qui ho és? És simplement el fet de fer el que ens converteix en això? O és tota la filosofia que seguim a l’hora de fer el que ens permet denominar-nos-en? Són moltes les preguntes que ens podem fer al voltant d’aquest terme, i és que per a nosaltres tant important és el fet de crear, com el d’aturar-nos un moment i reflexionar sobre tot allò que fem, desconstruir la nostra manera de fer. Això tal i com ho veiem, implica ni més ni menys que  “Desconstruir el Manifest Maker”, replantejant-nos punt per punt cada un dels seus conceptes.

Però no ho podem fer sols des del MakerConvent, per això ens vam posar en contacte amb una sèrie de persones vinculades de diverses formes amb l’entorn de la fabricació digital, de diferents branques i amb idees diverses perquè ens ajudessin a pensar sobre tot això, tot creant un llibre on recollíssim totes les reflexions.

Cada un d’ells s’encarrega de desconstruir un dels conceptes del Manifest (que podeu llegir aquí). No obstant, teníem clar que no només volíem llegir les opinions dels diversos escriptors un cop tinguéssim el llibre, no volíem capítols individualitzats i estancs sense cap connexió i per això, vam agafar i vam reunir tots els que participaran en el llibre, juntament amb un sèrie d’interactors que aportessin visions des de fora d’aquest món de la fabricació digital i els vam tancar a debatre els conceptes sobre els que han d’escriure.

Tot va començar el dijous 14 de gener, quan ens vam reunir aquí al MakerConvent. Era només la jornada introductòria, s’havia de trencar el gel i així aprofitar tot el divendres per anar directes a aprofundir sobre els conceptes. Asseguts al voltant de la taula de la Sala Turing del Centre Cívic Convent de Sant Agustí érem unes 10 persones, i amb la banda sonora d’una Witbox imprimint un coet en 3D, vam explicar la dinàmica del dia següent i ens vam anar presentant un per un. Tot estava clar, tot preparat per anar mans a la feina el dia següent, però no… si reuneixes a una sèrie de gent que es passa la vida donant nous usos a les eines digitals i treballant amb elles per a conèixer-se, està clar que acabaran debatin sobre aquest món. En aquest cas tocaven pròtesis 3D, cascs d’ones i el retorn social del que fan. El gel estava trencat.

I ens citem el dia següent, divendres, a Torre Barrina, el Centre de Creació Multimèdia de L’Hospitalet de Llobregat. Són les 10 del matí del que serà una jornada maratoniana. Una quinzena de persones som els que ens trobem en una gran sala plena de manifestos Maker, cartolines, retoladors, post-its, i sobre tot gent amb moltes ganes.

La dinàmica és simple i s’anirà repetint durant tot el dia. Treballem en format LP, és a dir, una cara A i una cara B. La cara A consta d’una presentació de 5 minuts de cada concepte i de com serà tractat en el text per part del desconstructor escollit. Tot seguit una ronda de preguntes i debat amb la resta de descontructors i interactors, per acabar creant entre tots un mapa conceptual del concepte en una de les cartolines. La cara B començarà a sonar un cop tots els desconstructors hagin reproduït la seva cara A i es basarà en repassar els punts forts i dèbils de cada concepte.

Els primers 15 minuts serveixen perquè els presents preparin la seva exposició. La gent està seriosa, concentrada, nerviosa, rellegint tots els apunts que han preparat a casa, remenant papers, PDFs i imatges… i comencem.

El primer concepte és el “Suport”. Una mica més de 5 minuts d’exposició del concepte i comença el debat. Estan freds, els costa una mica arrencar, però al final es deixen anar. Quan comença el debat del segon concepte, el “Canvi” tot ha canviat, ja han escalfat, ja comencen a sentir seva la dinàmica. Ara les preguntes, les opinions i les reflexions volen, igual que volen els post-its a l’hora de generar el mapa conceptual.

Els conceptes i el temps van passant, a aquestes alçades els desconstructors ja estan en el seu ambient, es senten com a casa, els silencis han desaparegut. És un debat continu i enriquidor, de molt bon humor i amb un gran nombre de visions, només trencat per a fer les exposicions dels conceptes. Ja no hi ha descans, fins i tot a l’hora de crear els mapes conceptuals que abans era un moment de reflexió general, ara és un moment on segueix debatent a diverses bandes i amb diversos fronts.

I no ens en donem compte, i de sobte és l’hora d’acabar. Ens ha donat el temps just per poder escoltar només la cara A de tots aquests LPs que són els diferents conceptes del manifest. La cara B s’haurà de gravar a casa… Hem passat un munt d’hores junts, estem cansats però satisfets, ara toca descansar i reflexionar sobre aquesta experiència que ha sigut densa però d’allò més increïble. Tots marxem amb el cervells donant mil voltes sobre el que s’ha parlat i amb la motxilla ben plena de noves idees, noves reflexions i una experiència més.

Ara només queda passar-la al paper.

David Ribes Lladòs


Deconstruyendo el Manifiesto Maker

Nos autodefinimos como makers y como tales hacemos, creamos y fabricamos. Pero, ¿qué quiere decir exactamente esta palabra?, ¿quién puede serlo y quién lo es? ¿Es simplemente el hecho de hacer lo que nos convierte en makers, o es toda la filosofía que seguimos a la hora de hacer lo que nos permite denominarnos así? Son muchas las preguntas que podemos hacernos sobre esta palabra, y es que, para nosotros, tan importante es el hecho de crear, como detenernos un momento y reflexionar sobre todo lo que hacemos: deconstruir nuestra manera de hacer. Esto, tal y como lo vemos, implica ni más ni menos que Deconstruir el Manifiesto Maker, replantearnos punto por punto cada uno de sus conceptos.

Como no podemos hacerlo solos desde el MakerConvent, nos pusimos en contacto con una serie de personas vinculadas de diversas formas con el entorno de la fabricación digital, de diferentes tipologías y con ideas diversas para que nos ayudaran a pensar sobre todo esto, creando un libro que recoja todas las reflexiones.

Cada uno de ellos se encarga de deconstruir uno de los conceptos del Manifiesto (que podéis leer aquí). No obstante, teníamos claro que no solo queríamos leer las opiniones de los diversos escritores una vez tuviésemos el libro, no queríamos capítulos individualizados y estancos sin ninguna conexión y, por eso, reunimos a todos los participantes, con una serie de interactores que aportasen visiones desde fuera del mundo de la fabricación digital, y los encerramos a debatir los conceptos sobre los que van a escribir.

Todo empezó el jueves 14 de enero, cuando los reunimos aquí, en el MakerConvent. Solamente era la jornada introductoria. Se tenía que romper el hielo y aprovechar todo el viernes para ir directos al grano, a profundizar sobre los conceptos. Sentados alrededor de la mesa de la Sala Turing del Centre Cívic Convent de Sant Agustí éramos unas diez personas, y con la banda sonora de una Witbox imprimiendo un cohete en 3D, explicamos la dinámica del día siguiente y nos fuimos presentando uno por uno. Todo estaba claro, todo preparado para ponerse manos a la obra durante el día siguiente, pero no… si reúnes a una serie de gente que se pasa la vida dando nuevos usos a las herramientas digitales y trabajando con ellas para conocerse, está claro que acabaran debatiendo sobre este mundo. En este caso tocaban prótesis 3D, cascos de ondas y el retorno social de todo lo que hacen. El hielo estaba roto.

Y nos citamos el día siguiente, viernes, en Torre Barrina, el Centro de Creación Multimedia de l’Hospitalet de Llobregat. Son las 10 de la mañana de la que será una jornada maratoniana. Unas quince personas nos encontramos en una gran sala llena de manifiestos Maker, cartulinas, rotuladores, post-its, y en general, gente con muchas ganas de empezar.

La dinámica es simple y se irá repitiendo a lo largo de todo el día. Trabajamos en formato LP, es decir, una cara A y una cara B. La cara A consta de una presentación de cinco minutos de cada concepto y de como este será tratado por el deconstructor elegido en su texto.  A continuación, una ronda de preguntas y un debate con el resto de deconstructores e interactores, para acabar creando entre todos un mapa conceptual del concepto en cada una de las cartulinas. La cara B empezará a sonar cuando todos los deconstructores hayan reproducido su cara A y se basará en repasar los puntos fuertes y débiles de cada concepto.

Los primeros quince minutos sirven para que los presentes preparen su exposición. La gente está seria, concentrada, nerviosa, releyendo todos los apuntes que han preparado en sus casas, revolviendo papeles, PDFs e imágenes. Empezamos.

El primer concepto es el apoyo. Un poco más de cinco minutos de exposición del concepto y empieza el debate. Están fríos, les cuesta un poco arrancar, pero al final se dejan ir. Cuando empieza el debate del segundo concepto, el cambio, todo ya ha cambiado, ya han calentado, ya empiezan a sentir suya la dinámica. Ahora las preguntas, las opiniones y las reflexiones vuelan, igual que vuelan los post-its en el momento de generar el mapa conceptual.

Los conceptos y el tiempo van pasando, a estas alturas los deconstructores ya están en su ambiente, se sienten como en casa, los silencios han desaparecido. Es un debate continuo y enriquecedor, de muy buen humor y con un gran número de visiones, sólo roto para realizar las exposiciones de los conceptos. Ya no hay descanso, incluso a la hora de crear mapas conceptuales, algo que antes era un momento de reflexión general, ahora es un momento en el que se sigue debatiendo a diversas bandas y en distintos frentes.

No nos damos cuenta y, de repente, es hora de acabar. Nos ha dado el tiempo justo para poder escuchar sólo la cara A de todos estos LP´s que son los diferentes conceptos del manifiesto. La cara B se tendrá que grabar en casa… Hemos pasado un montón de horas juntos, estamos cansados pero satisfechos, ahora toca descansar y reflexionar sobre esta experiencia que ha sido densa e increíble. Todos nos vamos con el cerebro dando mil vueltas sobre todo lo que se ha hablado y con la mochila bien llena de nuevas ideas, nuevas reflexiones y una experiencia más.

David Ribes Lladòs