Manifest MakerConvent


Fer. Simplement fer. Aquesta és la clau.

FER
Fabricar és fonamental per al que significa ser humà. Hem de fer, crear i expressar-nos. Hi ha un sentiment únic sobre fer les coses físiques. Aquestes coses són com petits trossos de nosaltres i son petites porcions de les nostres ànimes.

COMPARTIR
Compartir el que has fet i el que saps fer amb els altres és el mètode pel qual s’aconsegueix la sensació d’un maker en la seva totalitat. No es pot fer i no compartir.

DONAR
Hi ha poques coses més desinteressades i satisfactòries que regalar alguna cosa que s’hagi fet. Donant a una altra persona és com donar-li a algú un petit tros de tu mateix. Aquest tipus de coses són sovint els elements més preuats que tenim.

APRENDRE
Has d’aprendre a fer. Sempre cal tractar d’aprendre més sobre el que construeixes. Pots convertir-te en un operari o en un mestre artesà, però encara pots aprendre, volem aprendre, i decidir-te a aprendre noves tècniques, materials i processos és el que cal fer. La construcció d’un camí d’aprenentatge permanent assegura una rica i gratificant vida de creacions i, sobretot, ens permet compartir.

EINES
Cal tenir accés a les eines adeqüades per poder fer. Cal invertir en el desenvolupament i l’accés local a les eines que es necessiten per fer el que volem fer. Les eines de maker mai han estat més econòmiques, més fàcils d’usar, o més potents.

JOC
Ser juganer amb el que s’està fent, i ens sorprendrem, emocionats, i orgullosos del que descobrim.

PARTICIPAR
Uneix-te al Moviment Maker i contacta amb els que t’envolten que també estàn descobrint l’alegria de fer. Realitzar seminaris, festes, esdeveniments, maker days, fires, exposicions, classes i trobades amb i per als altres makers.

SUPORT
Aquest és un moviment, i requereix suport emocional, intel·lectual, econòmic, polític i institucional. La millor esperança per millorar el món des del fer, i nosaltres som responsables de fer un futur millor.

CANVI
Assoleix el canvi que es produirà de forma natural a mesura que avança a través del teu viatge fabricant. Fer i crear és fonamental per al que significa ser humà.
———–

Hacer. Simplemente hacer. Esta es la clave.

HACER
Fabricar es fundamental para lo que significa ser humano. Debemos hacer, crear y expresarnos. Hay un sentimiento único sobre hacer las cosas físicas. Estas cosas son como pequeños trozos de nosotros y son pequeñas porciones de nuestras almas.

COMPARTIR
Compartir lo que has hecho y lo que sabes hacer con los demás es el método por el que se consigue la sensación de un maker en su totalidad. No se puede hacer y no compartir.

DAR
Hay pocas cosas más desinteresadas y satisfactorias que regalar algo que se haya hecho. Dando a otra persona es como darle a alguien un pequeño trozo de ti mismo. Este tipo de cosas son a menudo los elementos más preciados que tenemos.

APRENDER
Tienes que aprender a hacer. Siempre hay que tratar de aprender más sobre lo que construyes. Puedes convertirte en un operario o en un maestro artesano, pero todavía puedes aprender, queremos aprender, y decidirte a aprender nuevas técnicas, materiales y procesos es lo que hay que hacer. La construcción de un camino de aprendizaje permanente asegura una rica y gratificante vida de creaciones y, sobre todo, nos permite compartir.

HERRAMIENTAS
Hay que tener acceso a las herramientas adecuadas para poder hacer. Hay que invertir en el desarrollo y el acceso local a las herramientas que se necesitan para hacer lo que queremos hacer. Las herramientas de maker nunca han sido más económicas, más fáciles de usar, o más potentes.

JUEGO
Ser juguetón con lo que se está haciendo, y nos sorprenderemos, emocionados, y orgullosos de lo que descubrimos.

PARTICIPAR
Únete al Movimiento Maker y contacta con los que te rodean que también están descubriendo la alegría de hacer. Ralizar seminarios, fiestas, eventos, maker days, ferias, exposiciones, clases y encuentros con y para los demás makers.

SOPORTE
Este es un movimiento, y requiere apoyo emocional, intelectual, económico, político e institucional. La mejor esperanza para mejorar el mundo desde el hacer, y nosotros somos responsables de hacer un futuro mejor.

CAMBIO
Logra el cambio que se producirá de forma natural a medida que avanza a través de tu viaje fabricando. Hacer y crear es fundamental para lo que significa ser humano.