Presentació

SDIA és el Servei D’Infància i Adolescència del Centre Cívic «Convent de Sant Agustí».

És un espai de trobada i relació on els infants i adolescents desenvolupen les seves capacitats i la pròpia personalitat en constant interrelació amb els altres. És un espai lúdic i educatiu on es programen activitats específiques per a infants i adolescents. Treballem estretament amb la comunitat educativa, entitats i altres serveis que treballen amb nens i joves del barri per generar iniciatives i coproduir projectes.

La Programació Infantil ofereix una àmplia i variada oferta d’activitats i treballa el calendari festiu i altres propostes obertes al conjunt de la comunitat i en xarxa amb altres entitats o grups del territori. Cada divendres es realitzen activitats obertes per a totes les famílies del barri: cinema, tallers, Jocs, etc.

La programació juvenil s’articula vehiculant les propostes dels mateixos joves tot donant suport per tal que les seves iniciatives es puguin portar a terme.


Back to Top ↑
  • Instagram : @Sdia_Convent