Presentació

El casal infantil del Centre Cívic Convent de Sant Agustí és un espai lúdic i educatiu basat en el joc lliure, viu i experimental. Per a infants de 4 a 11 anys.

És un espai de trobada i relació on els infants i adolescents desenvolupen les seves capacitats i la pròpia personalitat en constant interrelació amb els altres.

És un espai lúdic i educatiu que es basa en el joc lliure, viu i experimental. Per tal de potenciar-ho, s’ofereixen diferents ambients que permetin als infants aprendre, experimentar, crear, imaginar, expressar-se, jugar, etc. i que els infants es moguin de manera autònoma per aquests ambients segons els seus interessos.

Els infants són els protagonistes del seu joc i els educadors/es els seus acompanyants/provocadors per tal de fomentar aquesta autonomia i autogestió dels espais i jocs.

La Programació Infantil ofereix una àmplia i variada oferta d’activitats i treballa el calendari festiu i altres propostes obertes al conjunt de la comunitat i en xarxa amb altres entitats o grups del territori. Cada divendres es realitzen activitats obertes per a totes les famílies del barri: cinema, tallers, Jocs, etc.

La programació juvenil s’articula vehiculant les propostes dels mateixos joves tot donant suport per tal que les seves iniciatives es puguin portar a terme.


Back to Top ↑