Noves Mesures pels tallers

Normativa i mesures per garantir la seguretat de tothom en les activitats formatives presencials

Hem incorporat algunes mesures per dur a terme les activitats presencials, així com altres en les que necessitarem la vostra participació, d’acord amb les mesures de prevenció i protecció que recomana l’ASPB.

Des del Convent, hem incorporat canvis i nous mecanismes:

 • Els espais i mobiliari del centre és regularment desinfectat i ventilat el temps necessari, en les aules informàtiques tenim mecanismes adequats per a mantenir la desinfecció amb teclats, ratolins, pantalles o altres aplicatius.
 • Les places als tallers són limitades, adapta’n-se a la reducció de l’aforament dels espais
 • A l’entrada del centre i de cada aula, trobareu dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Els accessos i les sales estan senyalitzades per tal d’evitar aglomeracions i respectar les distàncies entre les persones.
 • A les aules i espais de tallers (amb taules o material informàtic) les persones es distribuiran respectant la distància d’1,5 metres.
 • No serà possible comptar amb vestidors ni compartir materials ni estris.
 • No serà possible menjar en els espais del centre.
Roll up amb informació de la covid-19 al hall del centre cívic

Caldrà que les persones participants segueixin les següents indicacions:

 • Segueix les pautes de senyalització i utilitza el gel hidroalcohòlic en entrar al centre.
 • És imprescindible fer ús de la mascareta en totes aquelles activitats que ho permeti.
 • En tots els casos, cal mantenir la distància segura entre les persones.
 • A les activitats de moviment, l’alumne haurà de portar el material de treball necessari (màrfega, espasa, materials fungibles, instruments, etc.) per evitar compartir material de contacte amb el cos. També és necessari arribar amb roba i calçat còmode per poder participar.
 • No portis menjar ni comparteixis materials de contacte amb el cos ni estris amb la resta de persones.

Si penses que pots tenir símptomes de COVID-19 o has estat en contacte amb alguna persona diagnosticada, queda’t a casa i avisa’ns.

Segueix en tot moment les indicacions del personal del centre, et demanem la teva implicació i complicitat per a generar un espai segur per a tothom