Imatges X Mostra


Aquí podeu veure algunes fotografies de la X Mostra Sonora i Visual realitzades per l’equip del Convent amb col·laboracions de Victor Gómez i Xarlene Visuals.

Fotografies de les instal·lacions a les Capelles

Accedeix a l’àlbum a Flickr fent click a l’imatge:

X Mostra Sonora i Visual

Fotografies dels Llibres d’Artista realitzades per Víctor Gómez

Accedeix a l’àlbum a Flickr fent click a l’imatge:

X Mostra Sonora i Visual : Llibres d'artista by Victor Gómez

Fotografies de directes realitzades per Xarlene Visuals

Accedeix a l’àlbum a Flickr fent click a l’imatge:

X Mostra Sonora i Visual by Xarlene Visuals

Fotografies realitzades per l’equip del Convent

Accedeix a l’àlbum a Flickr fent click a l’imatge:

X Mostra Sonora i Visual by equip convent