La ciutat enderrocada

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i el centre cívic Convent de Sant Agustí som dues institucions que compartim el mateix espai físic i que apostem per aprofundir la nostra oferta cultural al voltant de la imatge i el barri.

En aquest marc d’entesa hem creat el cicle “Visions del Convent”, un projecte que té com a principal objectiu treballar aspectes relacionats amb el paisatge, el patrimoni i la memòria històrica de l’entorn immediat dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i per extensió tot el que fa referència al Districte de Ciutat Vella.

Aquest cicle, de periodicitat anual, vol oferir un programa d’activitats de diferent format (projeccions, conferències, etc) que s’articularà a partir de la imatge però amb una visió contemporània per il·lustrar, mostrar, explicar i tractar els temes més representatius de la història d’aquest territori a partir dels seus registres.

Aquest projecte és el resultat d’un procés de conversa entre ambdues entitats que tenim en comú la voluntat de divulgar diferents processos històrics amb un llenguatge amè per tal que el conjunt de la ciutadania pugui accedir i gaudir els seus continguts.

La ciutat enderrocada. Fotografies d’abans de la Via Laietana

La ciutat enderrocada. Fotografies d’abans de la Via Laietana és una selecció de fotografies de les sèries guardonades en el “Concurs Artístich de la Vella Barcelona” (1908) que es conserven a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Es tracta de fotografies dels carrers, places i vivendes que van desaparèixer quan es va obrir la Via Laietana (1908-1913) que tenen un valor excepcional perquè documenten un territori que, pel seu component popular i vetust, la modernitat del nou-cents va deixar de banda.