La recuperació com espai públic

L’any 1980 s’acaba l’ús militar del Convent, que deixa pas a diverses reformes impulsades per l’Ajuntament, ja que l’edifici seria utilitzat, en els següents anys, com a Biblioteca dels Museus d’Art. A principis dels ’90 es produeixen grans canvis en l’estructura de l’edifici, recuperant restes del convent medieval que es van trobar darrere de la construcció de la caserna. L’any 1995 es comença la rehabilitació de l’edifici per convertir-lo en Centre Cívic Sant Agustí, seguida per unes obres d’ampliació en el 2008.

 IMG_3173  IMG_3165  IMG_3155