La primera pedra

L’ordre religiós de Sant Agustí s’estableix al barri de la Ribera l’any 1309 gràcies a la cessió de terrenys a la zona pel ciutadà Jaume Basset. L’any 1347, els agustins compren diverses cases en el mateix barri, les enderroquen i comencen la construcció del que avui es coneix com Convent de Sant Agustí Vell. L’any 1349, amb la primera pedra de l’església col·locada, s’inaugura el convent. Tot i així, fins l’any 1709, es seguirien construint dependències conventuals, com algunes capelles, el claustre i el refetor.

convent_foto