La lògia maçònica

En 1755, al Convent de Sant Agustí amaga una lògia maçònica. En l’ús de l’edifici com caserna, s’instal·len els frontons de les tres portes en què apareixen símbols maçònics (el compàs i un escaire típica de la maçoneria). L’orientació de l’esquadra és diferent en cada porta: a la porta dreta, l’esquadra indica cap a l’esquerra, a la porta central indica cap avall (posició normal) ia la porta esquerra (la porta del Museu de la Xocolata) possiblement indicava cap la dreta, ja que va ser esborrada a ordres de Franco. Això indica que la porta central és l’entrada assenyalada com a principal.

IMG_3160

Porta dreta (Centre Cívic)

IMG_3168

Porta central

IMG_3170

Porta esquerra (Museu del Xocolata)