Història del Convent: Primeres passes (1309 – 1351)

L’ordre religiós de Sant Agustí s’estableix al barri de la Ribera de Barcelona el 1309, en uns terrenys cedits per Jaume Basset. El lloc on s’hi va instal·lar és estratègic per la protecció que els brindava trobar-se entre les muralles de la ciutat medieval i per la proximitat al Rec Comtal.

La comunitat va tenir ensopegades amb diverses ordres religioses de la ciutat degut a l’admissió de donacions al seu favor. Se’ls va concedir que prediquessin i escoltessin confessió en altres esglésies i se’ls va concedir terrenys per a la construcció del convent.

La primera ampliació es duu a terme el 1330 quan el rei Alfons III negocia a la baixa el preu d’uns horts al costat de la casa dels agustins perquè considera que és petita i ha d’incloure més instal·lacions. La construcció de l’església, però, no va començar fins l’any 1347.

Categoria: Patrimoni
×