Dia mundial de l’Escolta 2019

#WLD2019
Passejada d’Escolta, Sala d’Escolta, Taula Oberta, Actuacions i més…
18 de juliol  : De 10 a 12 i de 16.30h a 20.30h

Amb motiu d’una nova edició del World Listening Day (Dia Mundial de l’Escolta), el Grup d’Exploracions de l’Entorn Sonor (G.E.E.S.) organitza en el C.C. Convent de Sant Agustí diferents activitats relacionades amb l’escolta i l’enregistrament dels sons que ens envolten cada dia. El tema d’aquest anys es “Listening whith…” (Escoltant amb…) creat per la artista internacional Annea Lockwood

Listening with …
listening with the neighborhood
at midnight, and again at dawn.
Listening with an awareness that all around you are other life-forms simultaneously listening and sensing with you – plant roots, owls, cicadas, voles – mutually intertwined within the web of vibrations which animate and surround our planet.

(Escoltant amb… Escoltant amb el barri a mijanit  i de nou a l’alba. Escoltant amb una consciència de que tot al teu voltant son formes de vida simultáneament escoltant i sentint amb tu – arrels de plantes, mussols, cigales, talps- mutuament entrellaçats en una xarxa de vibracions que anima i envolta el nostre planeta).

Amb aquesta proposta, el G.E.E.S. us convida, al matí, a una Passejada d’Escolta pels voltants del Convent de Sant Agustí. Com cada any, tornem a fer la Convocatoria d’enregistraments i altres trevalls relacionats d’una o altra manera amb el tema proposat per Annea Lockwood. Les peces enviades les escoltarem, ja a la tarda, a la nostra Sala d’Escolta Real i, a partir de l’endemà, a la Sala d’Escolta Virtual (al nostre blog). Tindrem una Taula Oberta per parlar dels diferents aspectes relacionats amb l’escolta i l’enregisrament de camp o de la importancia del so en les nostres vides quotiduanes. Finalitzarem la jornada amb Actuacions de diferents artistes per confirmar.

Convocatòria d’enregistraments:
Si vols que el teu material faci part de la nostra Sala d’Escolta, només has d’enviarnos una peça d’àudio (.wav, 44.1 Hz/16 bit) de no més de 15 minuts de duració, una imatge (.jpg) i un petit text explicatiu de la peça, abans del 14 de juliol, al nostre mail exploracionesentornosonoro@gmail.com

Programa del 18 de juliol

10-12 h Passejada d’Escolta
16:30-18:00 Sala d’Escolta
18:00-19:00 Taula Oberta
19:00-20:30 Actuacions

×