Teoria per a Música Electrònica

Dimarts d’11 a 13h

Del 6 de novembre al 11 de desembre

Professor: Cristobal Saavedra

Preu: 54,45€

Ritmes, escales, intervals i acords. Coneix els principis de la teoria musical i aplica-la a les teves produccions i creacions.Curs destinat a totes aquelles persones que produeixen música electrònica i que ja coneixen i utilitzen un DAW (Digital Audio WorkStation) i que vulguin millorar les seves produccions a nivell musical.

La democratizació dels mitjans de producció de música electrònica ens posa a la nostra disposició un gran ventall de recursos mai vistos fins ara. Independentment dels nostres coneixements a nivell teòric, la possibilitat de poder crear d’una nova manera fàcil i senzilla ens porta a obtenir resultats ràpidament, sense necessitat de conèixer el llenguatge musical. Donada aquesta situació, podem arribar a passar per alt certs aspectes que són tractats en anys d’estudis i preparació, fet que pot generar-nos més dificultats que beneficis. Pot passar-nos de sentir certa frustració al no entendre què és el que no està funcionant del nostre projecte, si sobra o falta alguna cosa, o no saber donar una forma final a les nostres composicions.

La teoria musical és la nostra amiga, un llenguatge ancestral que té una relació amb les nostres emocions, sentiments tant com les matemàtiques, la física i la natura en general.

equipoweb.de

×