Taller introducció al disseny 3D

Per a nens i nenes de 6 a 8 anys

Dissabte 9 de febrer de 17:30 a 19:30h

Professora: Guido Gentili

Preu: 5,85€

Podeu inscriure al nen/nena venint al centre o via online.  En cas d’inscripció online, són les dades del menor les que cal reflectir a la fitxa d’inscripció.
Cal l’autorització del pare/mare o tutor legal del participant.  Trobareu instruccions a conventagusti.com/tallers/autoritzacio-menors/

Tothom hem imaginat en algun moment com es veurien en el futur els espais que vivim, o els mitjans de transport en els que ens movem. Modelat 3D amb Tinkercad.

×