Taller de Collage

Per a nens i nenes de 6 a 8 anys
Dissabte 18 de maig de 17 a 20h
Professora: Marta Berenguer
Preu: 8,78€

Podeu inscriure al nen/nena venint al centre o via online.  En cas d’inscripció online, són les dades del menor les que cal reflectir a la fitxa d’inscripció.
Cal l’autorització del pare/mare o tutor legal del participant.  Trobareu instruccions a conventagusti.com/tallers/autoritzacio-menors/

En aquest taller es proposa un apropament a la tècnica del collage analògic des d’un punt de vista experimental, per fer pensar i jugar als participants.

El taller es realitzarà en tres parts:

1. Es proposa una primera part amb un recorregut teòric per presentar la història del collage, els seus orígens, així com els principals artistes i moviments que utilitzen aquest recurs tècnic.
2. En una segona part es presentaran algunes de les tècniques principals que utilitzen els practicants del collage analògic: tècniques de tall, maneres de barrejar les imatges, encolats, etc.
3. Finalment es proposarà als assistents practicar la tècnica del collage amb diversos exercicis pràctics i lúdics que permetran als participants crear collage individuals i col·lectius.

×