Protools

| 13 de desembre de 2016

Dimarts de 19.30 a 21.30h

Del 2 al 30 de maig

Professor: Cristóbal Saavedra

Preu: 53,84

DAW (Digital Audio Workstation)  que permet gravar, editar i mesclar àudio i midi. S’utilitza en estudis professionals i de post-producció.

Es recomana portar ordinador portàtil

Aprèn a gravar, editar i mesclar audio i MIDI en l’estació de treball d’àudio digital (DAW) que està considerada un estàndard en estudis professionals i post-producció a nivell mundial.

Curs destinat a aquelles persones que vulguin començar a gravar, editar o mesclar, o bé que ja coneguin un altre software similar i que vulguin ampliar i/o comparar coneixements.

equipoweb.de

Comments are closed.