Open sound control

Dimarts 22 i 29 de maig de 15 a 19h

Professor: Tirso Orive

Preu: 43,56€

Cal portar l’ordinador

OSC és un protocol de control de continguts de softwares multimèdia des d’un aparell mòbil que estableix una comunicació de missatges entre ambdós.

El taller s’estructura en 3 sessions per tractar els següents continguts:

  1. Disseny de plantilles OpenSoundControl – via Touch OSC
  2. Enviament/recepció de plantilla des de l’ordinador a l’aparell mòbil (tablet o telèfon mòbil)
  3. Establir comunicació entre ambdós terminals: creació de xarxa.
  4. Creació del vincle entre els dos terminals amb un software bridge: OSCulator
  5. Mapeig del contingut del software que volem controlar des la terminal mòbil.
  6. Aplicacions al so i a la imatge
  7. Sessió compartida entre els assistents al curs

L’objectiu és assolir els coneixements bàsics de manipulació de softwares de imatge i/o so mitjançant l’ús d’OSC per tal de contribuir a una proposta en comú en forma  d’un ensemble audiovisual anomenat OSChestra.

Es recomana tenir coneixements mínims a nivell d’usuari de plataformes mac o Windows i tenir instal·lat algun software que funcioni amb MIDI (com pot ser Ableton Live…) No és necessari tenir grans coneixements de música i/o imatge

Tirso Orive Liarte. Actualment em relaciono amb projectes pedagògics i transdisciplinars enfocats a l’art i a la tecnologia en la vessant de la performance, el so i les visuals dins l’espai escènic. Amb aquestes sessions que proposo tinc la idea de transmetre els meus coneixements del protocol OSC que utilitzo des de fa uns anys.

(Link d’exemple de control de software des d’un dispositiu mòbil)

×