Laboratori i humanitats digitals


Eines digitals que es poden aplicar a qualsevol disciplina o àmbit professional per tal d’aconseguir una bona comunicació.
Propostes per activar el coneixement, la curiositat i l’aprenentatge
des d’una perspectiva actual.