Inventem: Coets Ampolles

Dimarts 3 de juliol de 17.30 a 19.30h

Professora: Cristina Fraser

Preu: 5,85€

Podeu inscriure al nen/nena venint al centre o via online.  En cas d’inscripció online, són les dades del menor les que cal reflectir a la fitxa d’inscripció.

Cal l’autorització del pare/mare o tutor legal del participant.  Trobareu document i instruccions a conventagusti.com/tallers/autoritzacio-menors/

Utilitzarem els principis de pressió de l’aire per activar els nostres propis coets fets amb ampolles de plàstic reciclades.

×