Introducció a Arduino amb s4a

De 8 a 12 anys

Electrònica per a tothom amb Scratch per Arduino

Dissabte 19 de maig de 17.30 a 20h

Professor: Guillem Jiménez

Preu: 7,32€

Podeu inscriure al nen/nena venint al centre o via online.  En cas d’inscripció online, són les dades del menor les que cal reflectir a la fitxa d’inscripció.

Cal l’autorització del pare/mare o tutor legal del participant.  Trobareu document i instruccions a conventagusti.com/tallers/autoritzacio-menors/

S4A (Scratch for Arduino) és una versió modificada del llenguatge de blocs Scratch, que permet la interacció amb el maquinari lliure Arduino. S4A va ser creat per l’equip de Smalltalk del Citilab l’any 2010, i implementa blocs específics per gestionar els sensors i actuadors d’Arduino.

El taller consisteix en un cotxe que circula per un carrer, que s’atura quan nosaltres decidim posar el semàfor en vermell i que continua la seva marxa quan aquest està en verd. El semàfor canvia de color quan premem el botó “Aturar” a pantalla, tot programat amb blocs comuns de Scratch, o quan premem físicament un botó que hem instal·lat en una protoboard o placa de proves connectada al nostre Arduino. En aquesta placa també hem afegit tres leds (vermell, groc i verd) que canvien de color alhora que ho fan els llums del semàfor de l’escenari del projecte.

×