Introducció al disseny i programació web

Dijous de 17 a 19hlogo inscriute3

Del 18 d’octubre al 20 de desembre

Professor: Gabriel Lora

Preu: 65,63€

L’alumne aprendrà els fonaments del disseny i programació web (HTML, CSS, JS) per mitjà dels quals aconseguirà convertir dissenys o idees prèvies en productes digitals concrets. Dissenyar, maquetar i programar pàgines web senzilles les quals podrà anar complementant acord adquireixi coneixements més avançats en un futur.

CONTINGUT TEMÀTIC:

1. Elements bàsics (HTML)
– Estructura
– Elements comuns
– Atributs
– Classes i id’s
– Comentaris
2. Estructura bàsica (DOM)
3. Fulls d’estil (CSS)
– Selectors
– Propietats i valors
– Comentaris
– Herència, cascades i especificació
4. Programació bàsica (JavaScript)
– Consola
– Variables
– Arranjaments
– Objectes
– Operadors
– Estructures de control
– Funcions
– Comentaris
5. Dibuixant amb codi (SVG)
– L’element SVG
– Formes bàsiques
– Aplicant estil a elements SVG
– Capes i ordre
– Transparència

Lic. Gabriel Lora Gaytán – Comunicòleg per part de la FES-Acatlán (UNAM MX) compta amb estudis d’especialitat en Filosofia, Arquitectura Experimental i Art Generatiu. Actualment està en procés de titulació del mestratge en Arts Visuals a l’Acadèmia de Sant Carles (UNAM MX) desenvolupant línies d’investigació orientades a l’art generatiu, instal·lació sonora i espai públic, tot això sota una perspectiva teòrica basada en sistemes, xarxes i complexitat. Compta amb més de 10 anys d’experiència en el desenvolupament i programació web desenvolupant-se en camps comercials com artístics.

dutche-av.com

65,63€ Reserva Categoria: Laboratori digital
×