Introducció al CODICREATIU amb Processing

Dijous de 19 a 21hlogo inscriute3

Del 18 d’octubre al 20 de desembre

Professor: Gabriel Lora

Preu: 65,63€

Coneixeràs i implementaràs llibreries que permetin dur a un nou nivell projectes realitzats amb el llenguatge de programació Processing.

INTRODUCCIÓ:
L’alumne coneixerà les bases de la programació mitjançant el llenguatge Processing, amb el qual, aprendrà a desenvolupar projectes artístics interactius orientats cap a les arts audiovisuals. En finalitzar el curs, l’alumne aplicarà els coneixements obtinguts en un projecte, orientat a una peça expositiva (en un espai o galeria) o bé a la presentació d’un directe audiovisual.

OBJECTIU:
Conèixer els fonaments de la programació mitjançant el llenguatge Processing, així com la seva aplicació en projectes audiovisuals interactius.

CONTENIDO TEMÁTICO:

1. Introducció a Processing
1.1 Història
1.2 Sintaxis
1.3 L’entorn de desenvolupament (IDE)
1.4 El meu primer codi: Hello World!

2. Començant a dibuixar
2.1  Els quatre objectes bàsics de dibuix: Rect, Ellipse, Point, Line
2.2 Rotació
2.3 Translació
2.4 Escalat

3. Conceptes bàsics de programació
3.1 Variables
3.2 Operacions Matemàtiques
3.3 Condicionals
3.4 Interactivitat: Ratolí i Teclat

4. Moviment i atzar
4.1 Loops: For i While
4.2 Random
4.3 Perlin Noise

5. Treballant amb gràfics
5.1 Imatges
5.2 Vídeos
5.3 Tipografies
5.4 Textos

6. Organització
6.1 Arranjaments
6.2 Funcions

Gabriel impartint processing pels alumnes del Màster d’Art Sonor de l’UB

Lic. Gabriel Lora Gaytán – Comunicòleg per part de la FES-Acatlán (UNAM MX) compta amb estudis d’especialitat en Filosofia, Arquitectura Experimental i Art Generatiu. Actualment està en procés de titulació del mestratge en Arts Visuals a l’Acadèmia de Sant Carles (UNAM MX) desenvolupant línies d’investigació orientades a l’art generatiu, instal·lació sonora i espai públic, tot això sota una perspectiva teòrica basada en sistemes, xarxes i complexitat. Compta amb més de 10 anys d’experiència en el desenvolupament i programació web desenvolupant-se en camps comercials com artístics.

dutche-av.com

×