Introducció a Arduino

Dimarts de 19.30 a 21.30h

Del 8 al 29 de maig

Professor: Guillem Jiménez

Preu: 32,82€

Arduino és una plataforma de maquinari lliure, basada en una placa amb un microcontrolador i un entorn de desenvolupament, dissenyada per facilitar l’ús de l’electrònica en projectes multidisciplinars (wikipedia).

– Introducció a Arduino (controlador, entorn i exemples).
– Entrades i sortides (Mostrar Digital in, analog in, digital out, pwm fent servir Firmata).
– Programació Arduino 1 (comandes bàsiques).
– Programació Arduino 2 (estructures de control i port sèrie).
– Programació Arduino 3 (Memòria i arrays).
– Primera aplicació (simon say 4 botons i 4 leds).

Requisits: Cal portar Arduino. Si no en teniu podeu trobar-ne a www.diotronic.com

×