Instal·lació artística

Dimecres de 19 a 21h
Del 30 d’octubre al 18 de desembre
Professor: Irma Marco
Preu: 65,63€

Instal·lació artística: de la idea a l’acció.
Curs introductori centrat en la comprensió teòrica i pràctica de la instal·lació artística. Entrar en contacte amb aquest gènere artístic ens aportarà una comprensió més ampla i documentada de l’art actual. Tractarem aspectes com el concepte, el context i els materials per elaborar un treball de qualitat. Adreçat a estudiants, artistes de qualsevol disciplina i persones curioses pel món de l’art.

OBJECTIUS:
– Comprendre els conceptes bàsics relacionats amb la pràctica i la planificació de la instal·lació al món de l’art.
– Ser capaç de dirigir les inquietuds i potencialitats pròpies cap a noves perspectives.
– Aprendre a realitzar un bon ús dels materials amb la finalitat de situar de manera òptima l’obra en un context expositiu, tenint en compte tant factors materials com a espacials, temporals o econòmics.
– Comprendre els aspectes propis de l’obra per, a partir de la reflexió sobre el concepte, la ubicació, la disposició o el material d’aquesta, poder reformular la manera de mostrar-la, fent-la més interactiva vers “espectador” i espai.
– Plantejar noves possibilitats de desenvolupar l’obra en espais dimensionals nous: dues o tres dimensions, projeccions, etc.

irmamarco.com

Lava Tus Culpas : Instal·lació dels alumnes del taller amb Irma Marco, primavera 2019. Vídeo Realitzat per Luca Butturini.

×