Humanitats digitals


Propostes per activar el coneixement, la curiositat i l’aprenentatge
des d’una perspectiva actual