Creació de fotografia esfèrica

#makerconvent #creaciovisual #coneixement
Divendres 27 de març de 19 a 21h
Professor: Jordi Martos
Preu: 8,52€

Monogràfic per a prendre com funciona la fotografia esfèrica, en quins casos utilitzar-la i per a què ens pot servir.

×