Fonaments bàsics de Pro Tools

Dimecres de 19 a 21.30h
Del 27 de novembre al 18 de desembre
Professor: Stéphane Carteaux
Preu: 41,02€

El curs presenta conceptes i principis fonamentals de Pro Tools, que cobreixen tot el que es necessita saber per completar un projecte bàsic de Pro Tools, des de la configuració inicial fins a la mescla final.
Classes teòriques i qui vulgui pot portar el seu portàtil amb el programa instal·lat.

El curs està dissenyat per a usuaris nous i experimentats de Pro Tools que vulguin adquirir una comprensió solida dels fonaments del programari.

Requisits
• No és necessari tenir experiència prèvia amb Pro Tools.
• Coneixements bàsics de sistemes operatius Windows o Mac OS.
• Coneixements bàsics de tècniques d’enregistrament d’àudio, ús de micròfons, conceptes bàsics de mescla multi-pistes.

Objectius d’aprenentatge
• Crear projectes de Pro Tools amb paràmetres de configuració adequats.
• Realitzar tasques comunes de producció d’àudio.
• Utilitzar habilitats de navegació i edició en un projecte multi-pistes.
• Incorporar tècniques d’enregistrament i mescla apropiades en un entorn de Pro Tools.
• Analitzar i interpretar l’estructura d’arxius d’una sessió.
• Conèixer i navegar per la interfície d’usuari i les seves eines.

×