Endinsa’t al món Maker

#makerconvent #creaciovisual

De 14 a 17 anys.

Iniciació per a projectes creatius, amb impressió 3D, CNC, MakeyMakey…

Dimarts de 17.30 a 19.30h

Del 8 al 29 de maig

Professor: Òscar Martínez

Preu: 23,41€

Podeu inscriure al nen/nena venint al centre o via online.  En cas d’inscripció online, són les dades del menor les que cal reflectir a la fitxa d’inscripció.

Cal l’autorització del pare/mare o tutor legal del participant.  Trobareu document i instruccions a conventagusti.com/tallers/autoritzacio-menors/

Cada cop és més comú sentir anomenar la paraula Maker. Però què és un Maker? Què es pot fer en un espai Maker? Què és una impressora 3D, una CNC, un MakeyMakey, etc i com funcionen?
Tot això ho descobrirem en Endinsa’t al món Maker, una introducció a aquest món, que ens permetrà conèixer el funcionament bàsic de les eines i dinàmiques que utilitzem al Makerconvent, així com la història i els principis que hi ha darrera d’aquest moviment. I sobretot, ens permetrà descobrir que totes i tots podem ser Makers en la nostra vida diària!

www.conventagusti.com/maker

23,41€ Reserva Categoria: Joves
×