Electricitat i Makey Makey

De 8 a 12 anys

Dissabte 16 de juny de 17:30 a 20h

Professor: Guillem Jiménez

Preu: 7,32€

Podeu inscriure al nen/nena venint al centre o via online.  En cas d’inscripció online, són les dades del menor les que cal reflectir a la fitxa d’inscripció.

Cal l’autorització del pare/mare o tutor legal del participant.  Trobareu document i instruccions a conventagusti.com/tallers/autoritzacio-menors/

Makey Makey funciona amb sensació tàctil resistiva. Això significa que el vostre cos forma un circuit entre un sensor elèctric i el terra. Aquesta placa siempre requereix dues connexions, per la qual cosa una mà ha d’estar subjecte a la peça que et connecti a terra i l’altra a l’elèctrode per disparar el Makey Makey. És compatible amb la plataforma Arduino i el xip és programable per interacció amb scratch. Idearem circuits i comprovarem la connectivitat de les nostres creacions interactives.

 

×