Diari de lectura

Dimarts 24 i 31 de març de 19 a 21h
Professora: Jes Casanova
Preu: 17,04€

Anota detalls de les teves lectures en el teu diari.

Construirem un diari amb les pàgines interiors editades per portar un seguiment de les nostres lectures.

Una manera de no oblidar el millor de cada llibre que passa per les nostres mans, especialment ara que arriba Sant Jordi.

Preu Material: 10€
(Caldrà abonar el suplement en concepte de material el primer dia de classe)

×