Creació artística


Propostes al voltant de la creació plàstica o l’edició artesana amb tècniques contemporànies i tradicionals.