Creació Sonora


Eines i recursos tècnics vinculats a la creació sonora i visual.
Els formadors són professionals amb una presència activa en el sector.