Creació i jocs teatrals

#rollplay #creacioteatral
De 14 a 17 anys.
Dimarts de 18.30 a 19.30h
Del 30 d’abril al 4 de juny
Professor: Èric Pons
Preu: 17,56€

Podeu inscriure al nen/nena venint al centre o via online.  En cas d’inscripció online, són les dades del menor les que cal reflectir a la fitxa d’inscripció.
Cal l’autorització del pare/mare o tutor legal del participant.  Trobareu instruccions a conventagusti.com/tallers/autoritzacio-menors/

En aquest taller d’introducció a la creació teatral, res està escrit. A través de diferents jocs teatrals i dinàmiques de creació, descobrirem com podem aixecar una petita peça de teatre, quins elements a part dels actors i les actrius hem de tenir en compte, i crearem fins on el nostre cap arribi, tot jugant amb el cos, la veu, la nostra imaginació i la resta de companys i companyes! Al acabar el taller, tindrem l’oportunitat de presentar el resultat a la Festa Major del barri.

17,56€ Reserva Categoria: Joves
×