Moviment, salut i benestar


Oferta variada de tallers de dansa, moviment i benestar. Multiplicitat de tècniques per buscar un equilibri entre el gaudi i l’aprenentatge.