Creació de mons amb Realitat Virtual amb Cospace

logo inscriute3

#makerconvent #creaciovisual

De 10 a 16 anys.

Dissabtes de 10.30 a 13.30h

Del 5 al 26 de maig

Professors: Jordi Martos

Preu: 35,11€

Podeu inscriure al nen/nena venint al centre o via online.  En cas d’inscripció online, són les dades del menor les que cal reflectir a la fitxa d’inscripció.

Cal l’autorització del pare/mare o tutor legal del participant.  Trobareu document i instruccions a conventagusti.com/tallers/autoritzacio-menors/

En aquest taller, cada participant desenvoluparà un creació pròpia de Realitat Virtual, que podrà incloure escenaris, personatges i interaccions. Una creació, per exemple, que relati una història o que funcioni com un videojoc.

Aquestes creacions podran visualitzar-se de manera totalment immersiva a través d’un telèfon mòbil i amb un visor de realitat virtual (com ara un Google Cardboard) o bé de manera semi-immersiva (sense el visor).

Es tractaran els aspectes bàsics de la narrativa i els videojocs immersius (planificació argumental, seqüencial i espacial, dinàmiques de joc …) descobriran les bases indispensables de la creació tridimensional (objectes i espais 3D) i aprendran a programar objectes i accions a través d’un entorn de programació visual per blocs.

conventagusti.com/maker

35,11€ Reserva Categoria: Joves
×