Creació audiovisual

Eines i recursos tècnics vinculats a la creació sonora i visual. Els formadors són professionals amb una presència activa en el sector.

Creació Visual

No hi ha tallers de moment!