Crea un vídeo curt

#audiovisuals #videocreacio

De 14 a 17 anys.

Dimarts de 17.30 a 19h

Del 22 de gener al 12 de febrer

Professors: Tom Garner i John English – O’TOXO Productions

Preu: 17,56

Podeu inscriure al nen/nena venint al centre o via online.  En cas d’inscripció online, són les dades del menor les que cal reflectir a la fitxa d’inscripció.
Cal l’autorització del pare/mare o tutor legal del participant.  Trobareu instruccions a conventagusti.com/tallers/autoritzacio-menors/

En aquest taller aprendràs les tres fases de creació d’un vídeo curt; escriure un guió, gravar i editar. El procés creatiu estarà guiat pels directors de la Productora OTOXO, professionals del món documental que en saben un munt! Podràs gravar amb càmeres i editar amb plataformes de muntatge professionals. Entre totes podrem produir i protagonitzar el curt final.


www.otoxoproductions.com

17,56€ Reserva Categoria: Joves
×