MakerConvent

Introducció a Arduino

Introducció a Arduino

Dimarts de 19.30 a 21.30h Del 8 al 29 de maig Professor: Guillem Jiménez Preu: 32,82€ Arduino és una plataforma de maquinari lliure, basada en una placa amb un microcontrolador i un entorn de desenvolupament, dissenyada per facilitar l’ús de l’electrònica en projectes multidisciplinars (wikipedia). – Introducció a Arduino (controlador, entorn i exemples). – Entrades […]

×
Endinsa’t al món Maker

Endinsa’t al món Maker

#makerconvent #creaciovisual Iniciació per a projectes creatius, amb impressió 3D, CNC, MakeyMakey… Dimarts de 17.30 a 19.30h Del 8 al 29 de maig Professor: Òscar Martínez Preu: 32,82€ Cada cop és més comú sentir anomenar la paraula Maker. Però què és un Maker? Què es pot fer en un espai Maker? Què és una impressora […]

×
Introducció a Arduino amb s4a

Introducció a Arduino amb s4a

De 8 a 12 anys Electrònica per a tothom amb Scratch per Arduino Dissabte 19 de maig de 17.30 a 20h Professor: Guillem Jiménez Preu: 7,32€ Podeu inscriure al nen/nena venint al centre o via online.  En cas d’inscripció online, són les dades del menor les que cal reflectir a la fitxa d’inscripció. Cal l’autorització del […]

×
Electricitat i Makey Makey

Electricitat i Makey Makey

De 8 a 12 anys Dissabte 16 de juny de 17:30 a 20h Professor: Guillem Jiménez Preu: 7,32€ Podeu inscriure al nen/nena venint al centre o via online.  En cas d’inscripció online, són les dades del menor les que cal reflectir a la fitxa d’inscripció. Cal l’autorització del pare/mare o tutor legal del participant.  Trobareu document […]

×
Clauer maker en disseny i impressió 3D

Clauer maker en disseny i impressió 3D

De 8 a 12 anys Dissabte 21 d’abril de 17.30 a 20h Professor: Guillem Jiménez Preu: 7,32€ Podeu inscriure al nen/nena venint al centre o via online.  En cas d’inscripció online, són les dades del menor les que cal reflectir a la fitxa d’inscripció. Cal l’autorització del pare/mare o tutor legal del participant.  Trobareu document i […]

×
Circuits musicals

Circuits musicals

Dimarts de 19.30 a 21.30h Del 8 de maig al 19 de juny Professor: Roc Jiménez de Cisneros Preu: 65,34€ Material extra: 30€ Es recomana portar ordinador portàtil. Un taller on aprendre a fabricar petits instruments electrònics basats en circuits extremadament rudimentaris. Utilitzant components bàsics com ara xips, piles, resistències, transistors, i sense cap coneixement previ […]

×
Introducció al disseny sonor interactiu amb Arduino i Pure Data

Introducció al disseny sonor interactiu amb Arduino i Pure Data

Dilluns de 10 a 13h Del 23 d’abril a l’11 de juny Professor: Gabriel Millán Preu: 98,01€ Introducció al disseny sonor amb Arduino i Pure Data: Tècniques bàsiques de creació, disseny i manipulació interactiva del so digitalitzat i incorporar-ho en la seva feina musical, artístic i/o com a eina lúdica d’aprenentatge. Utilitzarem Pure Data com […]

×