Autorització Menors

Inscripcions per menors de 18 anys.

Podeu inscriure a la nena o nen al taller/activitat venint al centre o via online. Cal l’autorització del pare/mare o tutor legal del participant.

En cas de fer la inscripció online:

  • Inscribiu al nen o nena (amb les seves dades) al taller al que vulgueu participar a inscripcions.conventagusti.com (el pagament és amb targeta).
  • Un cop inscrit, cal que us descarregueu aquest document que heu d’omplir, signar i enviar a informacio@conventagusti.com en les properes 48 hores per tal de que la inscripció estigui totalment validada i poder participar al taller.

Autorització de menors en PDF

Autorització de menors en format Doc (editable)

Nota als pares/tutors:

Les dades del participant al taller han de ser les del nen o nena. Les dades dels pares o tutors només són necessàries per l’autorització a participar a l’activitat.

El primer dia de taller has de portar el rebut d’inscripció i l’autorització original, per tal de poder participar de l’activitat.