Arduino nivell mig

Dimecres de 19.30 a 21.30h

Del 28 de novembre al 19 de desembre

Professor: Guillem Jiménez

Preu: 32,82€

Arduino és una plataforma de maquinari lliure, basada en una placa amb un microcontrolador i un entorn de desenvolupament, dissenyada per facilitar l’ús de l’electrònica en projectes multidisciplinars (wikipedia).

Al nivell intermig es treballarà amb els següents conceptes:

– Introducció a Arduino (controlador, entorn i exemples).
– Entrades i sortides (Mostrar Digital in, analog in, digital out, pwm fent servir Firmata).
– Programació Arduino 1 (comandes bàsiques).
– Programació Arduino 2 (estructures de control i port sèrie).
– Programació Arduino 3 (Memòria i arrays).
– Primera aplicació (simon say 4 botons i 4 leds).
– Diferents actuadors d’Arduino (motors, servos, etc. )
– Utilització de components electrònics com ara displays, matrius leds, etc.

Requisits: Cal portar Arduino. Si no en teniu podeu trobar-ne a www.diotronic.com

×