After Effects

Dimarts 26 i dijous 28 de juny de 16 a 19.30h

Dimarts 3 i dijous 12 de juliol de 16 a 19.30h

Professora: Xarlene Visuals

Preu: 76,23€

Es recomana portar ordinador portàtil i USB o disc dur.

 after effects 1

1. Conceptes bàsics de vídeo digital, formats i còdex. Interface d’after affects.
2. Importar arxius. Crear composicions. Conceptes bàsics d’animació.
3. Efectes i ajustaments preestablerts. Animar efectes. Màscares.
4. Capes. Modes de fusió. Remapeig del temps.
5. Ampliació del temps. Barreja de fotogrames.
6. Exportació. Cua de processament.

xarlene.com

×