Animacions i efectes visuals amb After effects – Grup B

Dimecres de 19.30 a 21.30h

Del 25 d’abril al 13 de juny

Professora: Xarlene Visuals

Preu: 87,12€

Es recomana portar ordinador portàtil i USB o disc dur.

 after effects 1

1. Conceptes bàsics de vídeo digital, formats i còdex. Interface d’after affects.
2. Importar arxius. Crear composicions. Conceptes bàsics d’animació.
3. Efectes i ajustaments preestablerts. Animar efectes. Màscares.
4. Capes. Modes de fusió. Remapeig del temps.
5. Ampliació del temps. Barreja de fotogrames.
6. Exportació. Cua de processament.

xarlene.com

×